ประเพณีแข่งเรือ เชียร์สุขใจไร้น้ำเมา

จ.น่าน นำร่องประกาศเป็นเขตห้ามขาย-ดื่ม

 

ประเพณีแข่งเรือ เชียร์สุขใจไร้น้ำเมา            “ประเพณีแข่งเรือ” เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งแข่งขันกันในช่วงเทศกาลหลังออกพรรษา เป็นการละเล่นในยามน้ำหลากที่สืบทอดมาแต่โบราณ และมักมีการแข่งเรือควบคู่ไปกับการทำบุญ ปิดทองไหว้พระและงานกฐิน ช่วยสร้างบรรยากาศให้งานบุญครึกครื้นขึ้นประเพณีแข่งเรือ

 

            อีกทั้งยังเป็นการละเล่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในชนบทที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ำลำคลอง ในช่วงเดือนสิบเอ็ดและเดือนสิบสอง ชาวบ้านเว้นว่างจากการทำไร่ทำนา เป็นโอกาสที่หนุ่มสาวได้พบปะเกี้ยวพาราสีกัน ได้เห็นฝีไม้ลายมือของชายอกสามศอก ได้เห็นความสามัคคีพร้อมเพรียงของเหล่าหนุ่มฝีพาย

 

            การแข่งเรือมักมีการเล่นเพลงเรือ เพลงปรบไก่เพลงครึ่งท่อน และสักวาโต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาวหลังการแข่งเรือ เป็นกรใช้ฝีปากไหวพริบและความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน โต้ตอบเกี้ยวพาราสีกัน ได้แสดงความสามารถทั้งหญิงและชาย ผู้ดูมีทั้งอยู่บนตลิ่ง และที่พายเรือกันไปเป็นหมู่ ต่างสนุกสนานกันทั่วหน้า และได้ถือปฏิบัติกันมาทุกปีอย่างช้านาน เพื่อเป็นการสืบทอดรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป

 

            จังหวัดน่าน ถือเป็นจังหวัดต้นแบบที่ได้นำร่องในการประกาศให้ “งานประเพณีแข่งเรือ” เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการห้ามขายและดื่มภายในบริเวณจัดงานอย่างเด็ดขาด จนประสบความสำเร็จทั้งในด้านของการลดจำนวนอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาทและการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ

 

            สำหรับงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2552 ที่ได้ประกาศให้เป็นเขตปลอดเหล้าเบียร์และน้ำเมาทุกชนิด สนับสนุนโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและ สสส. จัดขึ้นในหลายพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย เริ่มจากเมื่อวันที่ 2-4 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งเรือออกพรรษาไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ปลอดเหล้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี และมิตรภาพอันดีระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ณ ท่าน้ำเขื่อนริมโขงตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร

 

            ถัดมาในวันที่ 3-4 ตุลาคม จัดที่บริเวณแม่น้ำมูล เชิงสะพานพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3-5 ตุลาคม งานประเพณีตักบาตรเทโวและการแข่งขันเรือยาวพื้นบ้าน ณ แม่น้ำสะแกกรัง ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 2-9 ตุลาคม ประเพณีแห่พระแข่งเรือ ชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ประจำปี 2552 ณ เทศบาลเมืองหลังสวน และแม่น้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

 

            ล่าสุดวันที่ 16-18 ตุลาคม เป็นงานประเพณีแข่งเรือน่านปลอดเหล้าเบียร์ ณ สะพานพัฒนาภาคเหนือ ลำน้ำน่าน เทศบาลเมือง จังหวัดน่าน ปิดท้ายรายการในวันที่ 23-25 ตุลาคม งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ณ สะพานข้ามแม่น้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถฯ เทศบาลตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

 

            จากข้อมูลฝ่ายจัดงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าในหลายจังหวัด พบว่า ช่วยสร้างสุขภาวะให้คนในจังหวัดนั้นๆ มีความสุขและปลอดภัยกับการร่วมงานแข่งเรือ เพราะเมื่อก่อนมักจะพบการทะเลาะวิวาทจนได้รับบาดเจ็บ ผู้หญิงถูกลวนลามหรือถูกทำร้าย

 

            แต่เมื่องานดังกล่าวถูกประกาศให้เป็นเขตไร้แอลกอฮอล์ห้ามซื้อขายและดื่มในบริเวณงาน ก็ช่วยให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้เชียร์ได้ชมเรือแข่งกันอย่างมีความสนุกสนานโดยไม่ต้องพึ่งน้ำเมา อีกทั้งยังลดอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตและพิการ ทำให้งานแข่งเรือเป็นงานบุญต้นแบบที่ดีงาม ภาพของธุรกิจเหล้าเบียร์ที่แอบแฝงโฆษณาภายในงาน ก็น่าจะเหลือพื้นที่น้อยลงไปเรื่อยๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

Update 11-12-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code