ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน


 

            ผ่านไปแล้วกับงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 1 ร่วมสร้างประเทศไทยด้วยการให้ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ซึ่งภายในงานมีการระดมความคิดสร้างสรรค์และการแสดงอันหลากหลายที่เป็นฝีมือของเยาวชนไทย อีกทั้งยังมีการจัดวงเสวนาเพื่อแลกเปรียบความคิดกันอย่างเปิดเผย…. แม้ว่ากิจกรรมจะจบลงไปแล้ว แต่ในหัวใจของ เด็ก-เยาวชนและคนที่เข้าร่วมงาน มีบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่า สำนึกของการให้ กำลังเบ่งบานและพร้อมจะเติบโตเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข็มแข็งต่อไปในอนาคตแล้ว

 

            หลายเสียงเล็กๆ ของเยาวชนได้สะท้อนแนวคิดของสำนึกแห่งการให้ได้อย่างน่าสนใจเช่นเดียวกับนายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ ประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้ข้อคิดเห็นจนผู้ใหญ่หลายๆ ต้องหันกลับมาฟังว่า ในฐานะที่เป็นเยาวชนไทยคนหนึ่งจะขอทุมเทแรงกายแรงใจรวมถึงจะใช้เวลาว่างที่มีทั้งหมดศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ที่สำคัญจะลงแรงแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยยึดหลักตามแนวทางพระราชดำรัสของในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ตรัสไว้ว่า เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา นั่นเอง

 

 

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ประมวลภาพงานมหกรรมพลังเยาวชนระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2552 ที่พารากอน

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

 

 

 

ที่มา: team content www.thaihealth.or.th

 

 

update: 11-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

Shares:
QR Code :
QR Code