ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงาน หน่วยจัดการสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก

featured

ภาพบรรยากาศงาน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงาน หน่วยจัดการสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node จังหวัด) วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code