ประชุมเชิงปฎิบัติการ มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร

featured

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร

Shares:
QR Code :
QR Code