ประชุมวิชาการ อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย

featured

เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ “อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ภาคีหุ้นส่วนสร้างสังคมการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล Partnership in Creating a Learning Society for All โดยได้รวบรวมข้อมูลความรู้และเชิญชวนบุคคล องค์กรที่มีประสบการณ์และที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาทั้งจากต่างประเทศและในประเทศไทยมานำเสนอเรื่องราวที่เป็น “คานงัด” สำคัญของการปฏิรูปการศึกษาใน 8 ประเด็นที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การปฏิวัติการเรียนรู้ของสังคมไทยให้เป็นผลสำเร็จในอนาคต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/DS3FZE

Shares:
QR Code :
QR Code