ประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2566 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 12 เรื่อง “คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=33753

Shares:
QR Code :
QR Code