ประชุมวิชาการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 2022 นำเสนอผลงาน นวัตกรรม ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ประชุมวิชาการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 2022 นำเสนอผลงาน นวัตกรรม ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร thaihealth


สสส. จัดประชุมวิชาการรวมพลังภาคีเครือข่ายแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 16-17 มี.ค.นี้ นำเสนอผลงาน นวัตกรรม รูปธรรมพื้นที่ ขับเคลื่อนสังคมตลอด 15 ปี พร้อมชวนคนทำงานด้านอาหารและผู้รักสุขภาพ ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร ชุมชนอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหาร


ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. โดยโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนอาหารสุขภาวะ บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลและสื่อสารงานอาหารสู่สาธารณะร่วมกับภาคีเครือข่ายอาหารทั่วประเทศจัดเวทีประชุมประจำปีแผนอาหาร 2565 ขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค.นี้ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อาหารระดับพื้นที่ นำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนการทำงานของภาคีเครือข่ายแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจมาสู่การเห็นความสำคัญ และปรับเปลี่ยนตัวเองมาร่วมเป็นพลเมืองอาหารเพื่อสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนในอนาคต ด้วย 3 แนวคิดสำคัญ คือ การสร้างพลเมืองอาหาร ชุมชนอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหาร


 


ประชุมวิชาการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 2022 นำเสนอผลงาน นวัตกรรม ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร thaihealth


“ตลอด 15 ปี ที่ผ่านมา สสส. ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอาหารขับเคลื่อนงานของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. ใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในยามปกติและในสถานการณ์โควิด-19 การส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่ดีในสังคมไทย ทั้งในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นหน่วยงาน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาล และหน่วยงานองค์กรต่างๆ  รวมถึงประชาชนทั่วไป รวมถึงขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงและบรรลุตามเป้าหมาย “ประชาชนบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะภายใต้ระบบอาหารที่ยั่งยืน” ตามที่ สสส. และภาคีเครือข่ายอาหารร่วมกันกำหนดและออกแบบการทำงาน” ดร.นพ. ไพโรจน์ กล่าว


สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยวงอภิปรายหลากหลายประเด็น อาทิ นวัตกรรมอาหารกับเด็กและเยาวชน ทั้งในโรงเรียนและการเรียนรู้นอกห้องเรียน (โครงการ Young Food) การสร้างระบบอาหารชุมชน นวัตกรรมระบบอาหารกับนโยบายการพัฒนาเมือง การนำเสนอบทวิเคราะห์จากโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการที่ชี้ให้เห็นความสำคัญของการสร้างคน –เครือข่าย-ความรู้ ที่นำไปสู่ระบบอาหารยั่งยืนโดยมีกรณีศึกษาจากพื้นที่ต้นแบบของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ไลฟ์สไตล์การกินวิถีใหม่กับภัยสุขภาพ ที่ผู้บริโภคยุคใหม่จำเป็นต้องรู้และให้ความสำคัญอีกด้วย


 


ประชุมวิชาการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 2022 นำเสนอผลงาน นวัตกรรม ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร thaihealth


สำหรับเวทีประชุมประจำปีแผนอาหาร 2565 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น.  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกำหนดการและหัวข้อการอภิปรายที่สนใจได้ทางเฟซบุ๊กเพจ Food Citizens และเข้าร่วมรับฟังได้ทางแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ID Meeting ID : 5474998536  Passcord : 547499 ในวันและเวลาดังกล่าว หรือรับชมการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กเพจ Food Citizens


 


ประชุมวิชาการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 2022 นำเสนอผลงาน นวัตกรรม ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร thaihealth


 


ประชุมวิชาการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 2022 นำเสนอผลงาน นวัตกรรม ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร thaihealth


 


ประชุมวิชาการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 2022 นำเสนอผลงาน นวัตกรรม ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร thaihealth


 


ประชุมวิชาการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 2022 นำเสนอผลงาน นวัตกรรม ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร thaihealth


 


ประชุมวิชาการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 2022 นำเสนอผลงาน นวัตกรรม ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร thaihealth


 


ประชุมวิชาการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 2022 นำเสนอผลงาน นวัตกรรม ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร thaihealth


 


ประชุมวิชาการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 2022 นำเสนอผลงาน นวัตกรรม ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร thaihealth


 


ประชุมวิชาการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 2022 นำเสนอผลงาน นวัตกรรม ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร thaihealth


 


ประชุมวิชาการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 2022 นำเสนอผลงาน นวัตกรรม ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร thaihealth


 


ประชุมวิชาการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 2022 นำเสนอผลงาน นวัตกรรม ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code