ประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ ครั้งที่ 4

featured

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ ครั้งที่ 4 (4th Annual National Health Professional Education Reform Forum: ANHPERF)“เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง สร้างวิชาชีพสุขภาพ (ICT to empower health professional education)” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ที่ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code