ประชุมประเมินผล ‘ต่อกล้าให้เติบใหญ่’ ปี 4

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ประชุมประเมินผล ‘ต่อกล้าให้เติบใหญ่’ ปี 4 thaihealth


เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2560  ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเสริมพลังในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ปี 4


โดย นายกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร มูลนิธิสยามกัมมาจล ได้แจกโจทย์ให้คณะทีมงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ร่วมกันมองหาทิศทางการทำงาน และความคาดหวังของโครงการที่อยากเห็นในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งต่างก็ให้ความเห็นดังนี้ 1) อยากเห็นโครงการนี้เป็นที่รู้จักและเป็นเวทีแจ้งเกิดให้เด็ก 2) โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่เป็นที่ที่ท้าทายความสามารถของเยาวชนด้านไอที 3) ผลงานของเยาวชนไอที ต้องเป็นแนวคิดใหม่และสามารถสร้างนวตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม 4) โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่เป็นพื้นที่เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยที่มีใจพัฒนา เพื่อมาเสริมศักยภาพเด็ก เป็นต้น


ทีมงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ได้ข้อสรุปของการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงานในอนาคต โดยข้อสำคัญจากการเรียนรู้ครั้งนี้ เปรียบเสมือนการยกระดับการทำงานของบุคลากร รวมไปถึงการดำเนินงานในโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code