ประชุมความร่วมมือสร้างช่องรายการสถานีสร้างสุข 32 สถานีนำร่อง

featured

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โครงการสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีไทย ร่วมสร้างสุขภาวะสู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และภาคีเครือข่าย จัดประชุมความร่วมมือสร้างช่องรายการสถานีสร้างสุข 32 สถานีนำร่อง ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.(ซอยงามดูพลี)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ