ประชุมคณะทำงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตรัง

ที่มา : เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ต้อนล่าง


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ต้อนล่าง


ประชุมคณะทำงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตรัง thaihealth


เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายงดเหล้า


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ต้อนล่าง จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตรัง เพื่อพูดคุยหารือในหัวข้อประเด็นดังต่อไปนี้


1) หารือเวทีถอดบทเรียนบุคคลต้นแบบพื้นที่งดเหล้าเข้าพรรษาโดยนำบุคคลต้นแบบเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลดื่มกับมาแลกเปลี่ยนเรียนพูดคุยเป็นกำลังใจซึ้งกันและกันในการ”ชวนเพื่อนเลิกเหล้า”


2) เครือข่ายงดเหล้าพร้อมผู้นำศาสนาเตรียมต้อนรับนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ในวันที่ 26 มกราคม ที่มอ.ตรัง


3) จัดระบบคณะทำงานจังหวัดตรังโดยมีหลายภาคส่วนเพื่อแนวทางการทำไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงกิจกรรมต่างๆภายในจังหวัด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ