ประชาสัมพันธ์ศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

“ทุกปัญหา (การเงิน) มีทางออก”

เปิดบริการให้คำปรึกษา ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

และระบบบันทึกรับ-จ่าย สำหรับผู้รับทุนแผนงาน/โครงการ ของ สสส.

ประชาสัมพันธ์

ช่องทางติดต่อ-สอบถามปัญหาด้านการเงิน
ศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน บัญชี ภาษี และพัสดุสำหรับภาคี

ท่านสามารถแจ้งเลขที่ข้อตกลงหรือรหัสโครงการ พร้อมภาพหน้าจอที่มีปัญหา ส่ง mail พร้อมเบอร์โทร

ติดต่อกลับ หรือช่องทางที่เปิดรับ  โดยเวลาทำการ  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

ให้คำปรึกษาเรื่อง : การเงิน  บัญชี   การจัดการภาษี  พัสดุหรือครุภัณฑ์โครงการ บันทึกข้อมูลในระบบบันทึกรับ-จ่าย (e-Fin) โทร. 02-464-0832-4 ต่อ 19-21  มือถือ : 099-049-3991

[email protected]

Line : @562wchfz

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารองค์กร (Call Center) ของ สสส.

โทร. 02–343-1500

 

 

 

 

 

โดย ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code