ประชาคมงดเหล้าพนมไพร ร้อยเอ็ด จัดงานไหว้พระธาตุปลอดเหล้าปี 3

 

ประชาคมงดเหล้าพนมไพร ร้อยเอ็ด จัดงานไหว้พระธาตุปลอดเหล้าปี 3

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประชาคมงดเหล้าอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมวางแผนเพื่อป้องกันการกระทำผิด พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานไหว้พระธาตุ ประจำปี วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วัดกลางอุดมเวทย์ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3แล้ว ที่จัดเป็นงานบุญประเพณีปลอดเหล้า

 

พระครูจันทอาทร เจ้าอาวาสวัดกลางอุดมเวทย์ ประธานประชาคมงดเหล้าพนมไพร พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอพนมไพร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6หมู่ ผู้แทน อ.ส.ม. ผู้แทนเยาวชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ประสานงานเครือขายประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ประสานงานอำเภอพนมไพร เข้าร่วมประชุม และได้ข้อสรุปในการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุประจำปีปลอดเหล้า ดังนี้

 

ประชาคมงดเหล้าพนมไพร ร้อยเอ็ด จัดงานไหว้พระธาตุปลอดเหล้าปี 3

 

ให้ทางวัดออกประกาศ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า และประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจตราผู้เข้าร่วมงาน ให้มีคณะกรรมการออกตรวจร้านค้าร่วมกับทางสรรพสามิต และให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจเป่าวัดแอลกอฮอล์ ควบคุมเวลาการจำหน่ายสุราในร้านที่ถูกกฎหมาย จัดตั้งกองอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร จัดที่เก็บของกลางที่ยึดได้ และห้ามคนเมาเข้าวัดโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ให้ทาง สสอ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ และให้มีการสรุปการทำงานและวางแผนงานวันต่อวัน เพื่อให้การดำเนินงานประเพณีปลอดเหล้าในครั้งนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

 

 

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code