ประจวบฯเร่งแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนในแหล่งท่องเที่ยว

ที่มา :  บ้านเมืองออนไลน์


ประจวบฯเร่งแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนในแหล่งท่องเที่ยว thaihealth


แฟ้มภาพ


ประจวบฯเร่งแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนขายของ-ขอทานในแหล่งท่องเที่ยว


นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมควบคุมการขอทานร่วมกับอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตของอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว ในประเด็นการค้ามนุษย์ที่มีการนำเด็กเร่ร่อนขายของตอนกลางคืนอันเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวและเป็นพฤติกรรมที่เป็นการขัดต่อ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และประเด็นความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งหากไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดกวดขันเรื่องนี้ สำหรับแนวทางจัดการปัญหาขอทาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานเพื่อดำเนินการตามร่างยุทธศาสตร์ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2560-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ "สังคมไร้ขอทานบนฐานความร่วมมือ" นอกจากนั้นได้กำหนดพื้นที่แสดงความสามารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ที่กำหนดไว้ในมาตรา 14 ได้ประกาศแล้ว 17 อปท.รวมสถานที่ 50 แห่ง


ด้านนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่าที่ผ่านมาทางผู้บริหารเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ประจวบฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจจับขอทานภายในตลาดฉัตร์ไชยหัวหินและตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหลังได้รับแจ้งจากประชาชน ทั้งนี้หากใครพบเห็นคนขอทานสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ดำเนินการได้ทันที หรือ แจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สายด่วน 1300

Shares:
QR Code :
QR Code