ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมสุขลับสมอง กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2558

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมสุขลับสมอง กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2558

รายชื่อผู้ที่ตอบถูกได้รับ “ร่ม 3 ตอน” จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณนูรดีน ยามา

2. คุณวรรณวิมล พิภวากร

3. คุณจงกลนี จิระเรืองฤทธิ์

4. คุณธนากร จันทรเวโรจน์

5. คุณพรทิพา เขียนนุกูล

6. คุณคนึง เสนเสาร์

7. คุณเบญจวุฒิ ครุฑเฟือง

8. คุณสำเนียง ชัยพิมพ์

9. คุณพชรกมล อุไรจิตต์

10. คุณสรญา เจริญศรี

11. คุณกนกวรรณ ลออ

12. คุณช่อทิพย์ วุฒิสมบัติ

13. คุณวัลนิภา วงษ์นันตา

14. คุณประไพ นุ้ยสุวรรณ

15. คุณกานต์ญาดา พุ่มทับทิม

16. คุณณัฐธนิน หลอดเงิน

17. คุณอัจฉรา ศรีมงคล

18. คุณกีรติ สอนกัน

19. คุณเทียนทอง ไทยเจริญ

20. คุณปริยากร เพ็ญสว่าง

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดยะลา

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดระยอง

จังหวัดนครนายก

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดตาก

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดตราด

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดราชบุรี

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ