ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนตุลาคม 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “อุปกรณ์ยางยืดแรงต้านเพื่อการออกกำลังกาย” จำนวน 10 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณผ่องพรรณ คูสกุลวัฒน

2. คุณซากียะห์ สามะแซ

3. คุณอำพรรัตน์ นราภิรมย์อนันต์

4. คุณศิริวรรณ กุลกรินีธรรม

5. คุณวินิตรา ชูบรรเจิด

6. คุณคุณัญญา เฉลิมทรัพย์

7. คุณยศวดี กางธนทรัพย์

8. คุณนิสา สีภูทร

9. คุณสุเมธ สุขเสริมสวัสดิ์

10. คุณสุนทรีย์ ศรีทิพย์

จ.นครพนม

จ.ยะลา

จ.นนทบุรี

จ.ตาก

จ.นครปฐม

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จ.ระนอง

จ.นครปฐม

จ.อุทัยธานี

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ