ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

รายชื่อผู้ที่ได้รับ “ชุดเครื่องเขียน” จำนวน 15 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณรัตนา คูประทุมศิริ

2. คุณศิริวรรณ ทิพย์สุวรรณ

3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกษริน กีรติบูรพัฒน์

4. คุณเชาวน์ อึ๊งโพธิ์

5. คุณประภาพรรณ ศิริพลบุญ

6. คุณกุลรัศมี นามแก้ว

7. คุณเกรียงไกร เลื่อนสกุล

8. คุณอิสรา อังศุวิริยะ

9. คุณวิจิตรา งามพร้อมพงศ์

10. คุณจรินทร์ยา ยูโซะ

11. คุณสุกัญญา ชลธนากิจ

12. คุณโสภณ สุธีรังกูร

13. คุณนฤทธิ์ ฟุ้งไมตรี

14. คุณฐณัฎธัมม์ ภัคกมลนันท์

15. คุณรุ่งนภา ยันฉิมพลี

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเลย

จังหวัดตรัง

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดตรัง

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดยะลา

จังหวัดระยอง

จังหวัดชลบุรี

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครราชสีมา

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…

Shares:
QR Code :
QR Code