ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนธันวาคม 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ช้างป้องกันข้อติด ของที่ระลึกงาน 20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน” จำนวน 10 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณศิริวรรณ กุลกรินีธรรม

2. คุณสายหยุด เจนการค้า

3. คุณพงศร มีวาสนา

4. คุณไชยพงศ์ พิชิตวิริยะกุล

5. คุณศิริวรรณ ทิพย์สุวรรณ

6. คุณพัชรินทร์ ชิณจักร

7. คุณยุวดี วัฒวิไลกุล

8. คุณสุวิมล ชัยประดิษฐ์พร

9. คุณศศิกานต์ มาลากิจสกุล

10. คุณปัทมา อรุณวิริยะกิจ

จ.ตาก

กรุงเทพมหานคร

จ.อุตรดิตถ์

จ.ปทุมธานี

กรุงเทพมหานคร

จ.นครปฐม

จ.พิษณุโลก

จ.ปทุมธานี

จ.นครสวรรค์

กรุงเทพมหานคร

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ