ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล เสื้อ “งดเหล้าเข้าพรรษา” จาก สสส. จำนวน 15 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณธนพร ธโนศวรรย์

2. คุณดาบี สดศฤงฆาร

3. คุณโสภา วังบุญคง

4. คุณอิสรีย์ รัศมีพิมล

5. คุณชาฎาณัฏฐ์ แซ่โป่ว

6. คุณนภาภรณ์ ปราสาทแสนสวย

7. คุณศิราพร นาเมฆ

8. คุณธนัฏฐา รอดแพง

9. คุณกชรต เขมสิริมงคล

10. คุณสกุลตลา เกิดพร

11. คุณบุญเจริญ สุทธิ

12. คุณศรุดา สุทธิชาญบัญชา

13. คุณเอื้อมพร ประวาฬ

14. คุณจรัล ชูไชยยัง

15. คุณไชยพงศ์ พิชิตวิริยะกุล

จ.นนทบุรี

กรุงเทพมหานคร

จ.กระบี่

กรุงเทพมหานคร

จ.นนทบุรี

จ.ชัยภูมิ

จ.ลพบุรี

จ.พระนครศรีอยุธยา

จ.ภูเก็ต

จ.ชลบุรี

กรุงเทพมหานคร

จ.เชียงใหม่

จ.บึงกาฬ

จ.ตรัง

จ. ปทุมธานี

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ