ประกาศ!!!! รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการเล่นเกมส์ “บริหารสมอง” กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับที่103

ประกาศ!!!! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมส์บริหารสมอง กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับที่103 สำหรับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ gnu = สัตว์จำพวกวัว

monkey=ลิง

beaver=บีเวอร์

dragon=มังกร

รายชื่อผู้ที่ตอบถูกได้รับ เสื้อบ้านฉันตลกไว้ก่อน 5 รางวัล คือ

1. สุขเศรษฐ์ รุ่งทองใบสุรีย์ จ.สมุทรสงคราม

2. ยุพาพร ฟอกสันเทียะ จ.มหาสารคาม

3. อิทธิกร แซ่ตั้ง กทม.

4. กรกช พันธุลาภ พิษณุโลก

5. ตรีทิพย์ เวชชสัสถ์ จ.ปทุมธานี

รายชื่อผู้ที่ตอบถูก ได้รับแผ่นรองเมาท์ talk about sex คือ

1. พนิตนาฎ เชวงกฤตยานนท์ กทม.

2. สุปราณี โยกาศ จ.เชียงใหม่

3. อรนุช สายหงษ์ จ.นนทบุรี

4. กาญจนา พุชรัชต์ กทม.

5. มาลินี ศิระไตรรัตน์ จ.พิษณุโลก

6. เพ็ญพิชชา นาคคำ จ.ชัยภูมิ

7. จารุกิตติ์ นาคคำ จ.ชัยภูมิ

8. พจนารถ เวชชสัสถ์ จ.ปทุมธานี

9. พัชรินทร์ นวลศรีทอง จ. นครศรีธรรมราช

10. พจนา เวชชสัสถ์ จ.ปทุมธานี

11. จันทร์ฉาย เครือคำ จ.กำแพงเพชร

12. ไผ่อิง ประสานชัย จ.พิษณุโลก

13. ซีไรท์ นำไพศาล จ.พิษณุโลก

14. มนตรี ธีรธาดา จ.พิษณุโลก

15. วลินทร พิเชษพงศ์ จ.พิษณุโลก

16. จุฑามาศ บุญสิน กทม.

17. ชนกนันท์ แซ่หลี จ.สงขลา

รายชื่อผู้ที่ส่งรูป เข้าร่วมกิจกรรมส่งรูปถ่าย สงกรานต์นี้สนุกได้ทุกที่ ได้รับเสื้อยืด 5 รางวัล คือ

1. ศิริรัตน์ สมัครเขตรการณ์ จ.นครสวรรค์

2. จุฑามาศ กาศสนุก จ.แพร่

3. ศุภกิจ สกุลเนรมิตร์ กทม.

4. วีณา แลชาติ กทม.

5. ศุภกิจ สกุลเนรมิตร์ กทม.

รายชื่อผู้ที่ได้รางวัลปลอบใจ จากกิจกรรมส่งรูปถ่าย

1. พนาไพร แก้วตา จ.เชียงราย

2. ปัทมาภรณ์ เกษรสิทธิ์ จ.นครสวรรค์

3. กนกพร ชินาภิรมย์ กทม.

4. สราญรัตน์ สิงห์สกุล กทม.

5. รุจิดา สุขใส จ.สงขลา

6. พลวัตต์ เวชชสัสถ์ จ.ปทุมธานี

7. มาลินี ศิระไตรรัตน์ จ.พิษณุโลก

8. สีนวล สมรอด จ.นครสวรรค์

9. สมนึก สมรอด จ. นครสวรรค์

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลใหญ่ หรือท่านไหนที่ตอบไม่ถูก ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆพร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.co.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลครับ

update: 11-05-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ