ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “ชุดเจลแอลกอฮอล์ ที่กดลิฟต์ และถุงใส่อุปกรณ์กีฬา THAIHEALTH จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณศิริโชติ กระจ่างสด

2. คุณพัชรินทร์ คำนึงวิทย์

3. คุณปูรณัตถ์ วงศ์กมลรัตน์

4. คุณจงกล โพธิ์ทอง

5. คุณพิชญพงศ์ ชาตะกูล

6. คุณดรุณี มวลทอง

7. คุณวริฏฐา เง่าลี

8. คุณประภา แจ้งปกรณ์กิจ

9. คุณสมจิตร ชุติชินชิต

10. คุณชิต ดีเลิศ

11. คุณเพ็ญนภา ชิณะวงศ์

12. คุณสวรรค์ มวลทอง

13. คุณชีวพร แซ่จิว

14. คุณสิทธิกร ไชยงาม

15. คุณสมเจตน์ ค้าทวี

16. คุณชัชชนก ศรีกิตติศักดิ์

17. คุณพรทิพย์ เรืองประพัฒน์

18. คุณถนอมศรี แซ่เตียว

19. คุณณัฐญา อยู่สมบูรณ์

20. คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง

กรุงเทพมหานคร

จ.ชลบุรี

กรุงเทพมหานคร

จ.นครราชสีมา

จ.สุราษฎร์ธานี

จ.พระนครศรีอยุธยา

จ.นครสวรรค์

จ.ราชบุรี

จ.นนทบุรี

จ.สุรินทร์

จ.เชียงใหม่

จ.สมุทรปราการ

จ.สงขลา

จ.มหาสารคาม

จ.นครพนม

จ.สระบุรี

จ.จันทบุรี

จ.สมุทรสาคร

จ.แพร่

กรุงเทพมหานคร

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code