ประกาศโครงการเช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โดยวิธีเปรียบเทียบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ประจำปีงบประมาณ 2560

Shares:
QR Code :
QR Code