ประกาศโครงการเช่าคอมพิวเตอร์แม่ข่ายซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แบบเสมือนและระบบจัดเก็บข้อมูลแบบเสมือน โดยวิธีเปรียบเทียบราคาด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ