ประกาศโครงการบริหารจัดการแอปพลิเคชันส่งเสริมการอ่านเพื่อสุขภาวะ (SOOK Library Application) โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ