ประกาศโครงการจ้างดำเนินการจัดพิมพ์-ผลิตชุดปฏิทิน-ไดอารี่ ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Shares:
QR Code :
QR Code