ประกาศเปิดรับพิจารณาคัดเลือกสื่อป้ายกลางแจ้งเพื่อเผยแพร่รณรงค์สื่อสาธารณะเพื่อสังคมประจำปี ๒๕๕๙ โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีวบประมาณ ๒๕๕๙

Shares:
QR Code :
QR Code