ประกาศเจตนารมณ์ อำเภอขับขี่ปลอดภัย

อำเภอขับขี่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่นประจำปี 2567 และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “อำเภอขับขี่ปลอดภัย” เพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กล่าวว่า เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีเป้าหมายพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน รวมถึงพัฒนานวัตกรรม และผลักดันนโยบายสาธารณะ ความปลอดภัยทางถนนถือเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 189 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 35 อำเภอ 20 จังหวัด ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ได้นำ “นโยบายขับขี่ปลอดภัย” สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เสริมศักยภาพกลไกระดับตำบลและอำเภอ ลดอุบัติเหตุ ลดบาดเจ็บ ลดความพิการ และลดการเสียชีวิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=351599

Shares:
QR Code :
QR Code