ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารฯ (งานปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องประชุม 501 และประตูห้องน้ำคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code