ประกาศผลรางวัล ‘Museum Thailand Awards 2018’

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า 


ประกาศผลรางวัล 'Museum Thailand Awards 2018' thaihealth


สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล Museum Thailand Awards 2018 วางเป้าหมายเดินหน้ายกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล


สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล Museum Thailand Awards 2018 วางเป้าหมายเดินหน้ายกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล ต่อยอดจากโครงการ Museum Thailand เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประทศไทย และเป็นรางวัลสำหรับยกย่องเชิดชูให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards รวมทั้งประชาชนที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลในเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ (www.museumthailand.com)


พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประกาศและมอบรางวัล มิวเซียมไทยแลนด์อะวอด 2018 โดยมี นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ไทยจะต้องตื่นตัวพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านเพื่อยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น ปักหมุดหลักแรกสำหรับพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 โดยการทำงานผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแลกเปลี่ยนวิทยาการระหว่างสายอาชีพเดียวกัน ซึ่งความคาดหวังในอนาคตอันใกล้ของเราคือรักษามาตรฐานจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ ประตู AEC คือเป้าหมายการขยายผลระดับภูมิภาคของเรา


ด้าน นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กล่าวว่า หลังจากที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ Museum Thailand ในรูปแบบของเว็บไซต์ (www.museumthailand.com) เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์สำหรับประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ ใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหา องค์ความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมเชิงเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งมีข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์บนเว็บไซต์ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย จำนวนกว่า 1,500 แห่ง แล้วนั้น ซึ่ง โครงการ Museum Thailand ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สพร. ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อน จึงได้มอบรางวัล Museum Thailand Awards 2017 ขึ้นเป็นปีแรกให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่มีข้อมูลในเว็บไซต์ (www.museumthailand.com)


ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กล่าวว่า ในปีนี้รางวัล Museum Thailand Awards 2018 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทย ภายใต้เเนวความคิดของพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนับเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับวงการพิพิธภัณฑ์เเละเเหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย โดยได้มีกำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ไทยสามารถเข้าสู่ระดับสากลต่อไปได้ในอนาคต คาดหวังที่จะทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ให้เกิดการประสานงานและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของคนทำงานพิพิธภัณฑ์


โดยรางวัล Museum Thailand Awards 2018 แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย


1. รางวัล Museum Thailand Awards 2018 จำนวน 15 รางวัล คัดเลือกจากพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน แยกประเภทตามฐานศาสตร์ความรู้ 5 สาย (อ้างถึงจาก ICOM : International council of museums) ได้แก่ 1.พิพิธภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม รางวัลชนะเลิศ คือ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2.พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม รางวัลชนะเลิศ คือ พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องกระเบื้องยุโรปโบราณ 3.พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจ รางวัลชนะเลิศ คือ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 4.พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ คือ พิพิธภัณฑ์สิรินธร 5.พิพิธภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศ คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครนพม และ 6.รางวัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมดีเด่นพิเศษ คือ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.


2. รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 จำนวน 10 รางวัล โดยคัดเลือกพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากประชาชนผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ (www.museumthailand.com) อาทิ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา จังหวัดสงขลา , พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต , พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ ผ่านแคมเปญส่งหัวใจให้มิวเซียมไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการกระตุ้นและเชิญชวนให้ประชาชนมาเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมโหวตหาสุดยอดพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชนในเว็บไซต์ (www.museumthailand.com) เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และพิพิธภัณฑ์ มอบเป็นรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 โดยกิจกรรมได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 สิงหาคม 2561 ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลที่ระลึก อีกด้วย


นายราเมศ ยังกล่าวเสริมถึงรางวัล Museum Thailand Awards ว่าเป็นโครงการที่เป็นสัญลักษณ์ของการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานด้านการบริหารและบริการของงานพิพิธภัณฑ์ และยังสามารถสร้างประโยชน์ในการต่อยอดความคิด ซึ่งจะนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้อื่นๆต่อไปได้อีกในอนาคต โดยหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานด้านต่าง ๆ ในวงการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code