ประกาศผลผู้ชนะการเปรียบเทียบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) งานจ้างเหมาบริหารจัดการด้านงานระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ