ประกาศผลผู้ชนะการเปรียบเทียบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

Shares:
QR Code :
QR Code