ประกาศขยายระยะเวลาโครงการ งานบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Shares:
QR Code :
QR Code