ประกาศขยายระยะเวลาโครงการ ตรวจสอบ "โครงการจัดซื้อจัดจ้างของ สสส." สำหรับปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559

Shares:
QR Code :
QR Code