ประกาศขยายระยะเวลาโครงการดูแลจัดการระบบเว็บไซต์หลัก ของ สสส. (www.thaihealth.or.th) โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Shares:
QR Code :
QR Code