ประกาศขยายระยะเวลาโครงการ กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องสุขภาพ การออกกำลังกายและการกินอาหารในงาน "GOOD Life Fair ครั้งที่ ๒" โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Shares:
QR Code :
QR Code