ประกาศขยายระยะเวลาการยื่นซองโครงการเช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในงานศูนย์เรียนรู้ โดยวิธีเปรียบเทียบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ประจำปีงบประมาณ 2558

Shares:
QR Code :
QR Code