ประกาศขยายระยะเวลาการยื่นซองโครงการเช่ารถกอล์ฟไฟฟ้าพร้อมคนขับ เพื่อใช้ในงานศูนย์เรียนรู้ โดยวิธีเปรียบเทียบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ประจำปีงบประมาณ 2558

Shares:
QR Code :
QR Code