ประกันสังคม เร่งเอาผิดนายจ้าง หักเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง

ที่มา :  ข่าวสด


ประกันสังคม เร่งเอาผิดนายจ้าง หักเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง thaihealth


แฟ้มภาพ


ประกันสังคม เร่งเอาผิดนายจ้าง หักเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง นอกจากจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วยังส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง ผู้ประกันตน


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดำเนินงานติดตามกรณีนายจ้างติดค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมว่า ในปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของสถานประกอบการ ที่ค้างชำระกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน โดยยึดอายัดทรัพย์สินจำนวน 488 ราย ถอนยึดอายัดทรัพย์ 177 ราย ยื่นคำขอรับชำระหนี้ 166 ราย แบ่งเป็น กรณีพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 163 ราย กรณีฟื้นฟูกิจการ 3 ราย มีจำนวนหนี้ที่สำนักงานประกันสังคมติดตามมาได้ทั้ง 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน รวมเป็นจำนวนเงิน 67,449,396.73 บาท อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมได้มีแนวทางมาตรการดำเนินการกับนายจ้างที่ติดค้างชำระหนี้ตามขั้นตอน คือ แจ้งเตือนและเชิญพบ กรณีนายจ้างมาพบจะได้รับหนังสือ รับสภาพหนี้โดยมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน หากผิดนัดไม่ชำระจะดำเนินการกับบุคคลหรือหลักทรัพย์ทันที หากในกรณีนายจ้างไม่มาพบตามหนังสือเชิญ สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินคดีฐานขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้จะจัดส่งรายชื่อนายจ้างชำระหนี้และประวัติไม่ดีให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกัน ในกรณีที่นายจ้างต้องการความช่วยเหลือทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน ทางสำนักงานประกันสังคมจะจัดส่งคณะทำงานเข้าช่วยเหลือ สำหรับนายจ้างที่มีเจตนาไม่ชำระเงิน หรือไม่ใส่ใจในข้อกฎหมายใดๆ เลยจะใช้มาตรการดำเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน และหากมีมูลหนี้สูงจะทำการฟ้องล้มละลาย สำหรับนายจ้างที่ปิดกิจการไปแล้ว สำนักงานประกันสังคมก็มีมาตรการเร่งติดตามนายจ้าง เพื่อจะดำเนินการเช่นเดียวกับสถานประกอบการสถานะยังดำเนินกิจการอยู่เช่นกัน


เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไป จึงขอฝากนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม อย่าปิดบังซ่อนเร้นไม่ยอมจ่ายเงินสมทบให้ลูกจ้าง หากสำนักงานประกันสังคมตรวจพบ นายจ้างจะต้องจ่าย ทั้งเงินสมทบพร้อมเงินเพิ่มใน อัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ยังไม่นำส่ง หรือส่วนที่ขาดอยู่จนครบ ซึ่งนอกจากจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วยังส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพราะอาจขอรับสิทธิประโยชน์ ตามเงื่อนไขในการเกิดสิทธิประโยชน์ ในแต่ละกรณีล่าช้า อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือไปยังลูกจ้าง/ ผู้ประกันตน หรือผู้ที่พบเห็นการกระทำดังกล่าว แจ้งข้อมูลเบาะแส ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ