ประกันสังคม เตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ


ประกันสังคม เตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร  thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานประกันสังคม เตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท ย้อนหลังให้ผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มจ่ายเงินเข้าบัญชีในวันที่ 31 ม.ค. 62


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคมจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท โดยกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 โดยมีสาระสำคัญในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร ของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาทในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้น 200 บาท ย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 ให้กับผู้ประกันตน โดยจะเริ่มจ่ายในวันที่ 31 ม.ค.62 นี้เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือ โทร. 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

Shares:
QR Code :
QR Code