ประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนดูแลสุขภาพ

ที่มา :  บ้านเมืองออนไลน์


ประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนดูแลสุขภาพ  thaihealth


แฟ้มภาพ


ประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนดูแลสุขภาพด้วยการตรวจสุขภาพฟรี ใน รพ.ตามสิทธิ


ประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตนลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคด้วยการไปใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีกับสถานพยาบาลตามสิทธิที่เลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเผยยอดผู้ประกันตนไปใช้สิทธิตรวจสุขภาพนับแต่ต้นปีจนถึง 31 ก.ค. 2561มากกว่า 4 แสนคน ประกันสังคมจ่ายไปแล้วกว่า 200 ล้านบาท


พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำหนดนโยบายในการผลักดันการสร้างหลักประกันสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมให้สามารถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึงโดยการเพิ่มและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี สำนักงานประกันสังคมจึงได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆณ สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้ทำการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ทำให้โอกาสการรักษาให้หายขาดมีมากขึ้นอาทิเช่น การตรวจมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต หรือการตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ เป็นการรักษาเชิงป้องกันการเจ็บป่วยที่พบบ่อยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคไตวายเรื้อรังฯลฯ สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการตรวจสุขภาพประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยในปี 2561มีผู้ประกันตนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพนับจากวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 จำนวน 2,244,956 รายการ จากผู้ประกันตน 477,313 คน จำนวนเงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้กับสถานพยาบาลมากกว่า251,321,525 บาท


อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมเห็นว่า การตรวจสุขภาพเป็นการดูแลสุขภาพพลานามัยอย่างหนึ่งเท่านั้นผู้ประกันตนควรหมั่นดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ กินอาหารให้ครบถ้วนและมีประโยชน์ต่อร่างกายนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอลดความวิตกกังวลและความเครียดต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนเองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code