ประกันสังคม ผลักดันแรงงานนอกระบบ ให้สิทธิ มีสุข

ที่มา : สยามรัฐ


ประกันสังคม ผลักดันแรงงานนอกระบบ ให้สิทธิ มีสุข thaihealth


แฟ้มภาพ


รมว.แรงงาน เดินหน้าเต็มสูบนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานอิสระ ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ ม.39 และ ม.40 เปิดอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัด KICK OFF การขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแรงงานภาคสมัครใจ ภายใต้ Concept ดูแลตลอดชีวิต ให้สิทธิประกันสังคม (LIVE LIFE WELL) เพื่อจูงใจให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมากยิ่งขึ้น


พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน KICK OFF การขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พร้อมเปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายเน้นหนักและเร่งด่วนให้สำนักงานประกันสังคมผลักดันให้แรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ที่กำหนดให้มีการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม เหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมให้แรงงานภาคสมัครใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ