ประกวดหนังสั้นคุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ปิดรับ 25 กุมภานี้

คือความหมายของชีวิต
คือการพัฒนาที่จะควรให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคน

โครงการประกวดหนังสั้น
“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง :จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส. ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป

ขอเชิญนักเรียนและนิสิตนักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี กลุ่มละ 5 คน
ส่งโครงเรื่องย่อซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับบทความ

“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง :จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ของดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ a4
ความยาวภาพยนตร์สั้นไม่เกิน 10 นาที

ภายใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่องย่อที่ผ่านรอบแรกจะได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-10 มีนาคม 2554

—————-

พบกับงานแถลงข่าวเปิดตัวใน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

**รับแนวคิดไอเดียดีๆ เพื่อพัฒนาเป็นเรื่องย่อได้ในงานนะ***

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.pings.in.th/node/2702

Shares:
QR Code :
QR Code