ประกวดราคาซื้อไมโครโฟนและชุดควบคุมสำหรับห้องประชุม 501 พร้อมบริการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ