ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและระบบเสียงห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ พร้อมบริการติดตั้ง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ