ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมห้องประชุมและห้องรับรอง ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ