ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทีม Call Center เพื่อให้บริการระบบไอที ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code