ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code