ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผลิตคลิปวีดีโอสื่อสารประเด็นสุขภาวะและขยายผลผ่าน Platform ออนไลน์ (You Tube) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ