ประกวดราคาจ้างเหมาขยายผลพัฒนาทักษะในกลุ่มผู้ปกครอง ประเด็นสามเหลี่ยมสมดุล (สัญจรต่างจังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code