ประกวดราคาจ้างสื่อป้ายกลางแจ้งภาพเคลื่อนไหว เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code